top of page

1700-tallsbebyggelse i Hokksund  

I en registrering av bebyggelsen i Gamle-Hokksund og Dynge som ble gjennomført i 2015/2016, ble ni bygninger datert til 1700-tallet. Men på grunn av utvidelser og ombygging, kan det være vanskelig å datere bygningene. Opp mot 50 bygninger kan ha en kjerne fra 1700-tallet, eller kanskje fra 1600-tallet.

Blant de best bevarte er Gundersgården (Hobbelstadgata 8), Kolbrækgården (Dynge 34) og Madsengården (Storgata 42).

 

På Falchegården (Storgata 75) er den vestre delen fra midten av 1700-tallet og den østre delen fra tidlig 1800-tallet, og bygningen er restaurert slik at 1700-tallspreget i stor grad er bevart. Småhusbebyggelsen fra 1800-tallet bidrar også til å skape et gammelt trehusmiljø som har utviklet seg naturlig gjennom flere hundre år. 

Dynge 34 11827_TempImage.jpg
bottom of page