top of page

Glass med reparasjoner

Glass var kostbart på 1700-tallet.

Et vinglass kostet fra 5 til 20 riksdaler, avhengig av størrelse og om massen var krystal eller tysk glass.

En skolemester tjente i 1776 28 riksdaler i året og en tønne byggmel 3 riksdaler.

Det var mange oppfinnsomme måter å reparere et glass som hadde gått i stykker. Mange glass fikk ny fot i sølv eller tre.

I dag blir glass limt med et to- komponent spesial-lim.

Dersom et glass blir limt i stetten, kan bruddet bli nærmest usynlig. Se de to glassene nederst til venstre.

bottom of page