top of page

Grunnlegger av Norsk glassindustri

Caspar Herman von Storm (1718-1777)

vapenskjold caspar herman von storm-Enhanced-Color-Restored.jpg

Tekst Randi Gaustad

 

Da major Caspar Herman von Storm ble ansatt som direktør for Nøstetangen glassverk i 1753, begynte en ny og offensiv periode i glassverkenes historie. I tillegg til major var han fra 1757 først amtmann og senere stiftamtmann i Akershus. Fra første stund la han arbeidet planmessig opp. Hans mål var å etablere en nasjonal glassindustri som kunne forsyne Danmark-Norge med all slags glass: finere drikkeglass, lysekroner, enkle drikkeglass, vindusglass, samt flasker og annet bruksglass. Han startet glassverk i Hurdal, på Biri og Hadeland og opprettet magasiner for glass i København, Christiania (Oslo) og på Bragernes i Drammen. Han fikk laget et hyttereglement og et lønningssystem etter tysk mønster, begge deler måtte skrives både på tysk og på dansk, fordi flere av fagarbeiderne var tyske. 

 Storm var en ivrig frimurer og var del av det høyere borgerskap i Christiania. Han bodde hele sin tid som glassverksdirektør i hovedstaden. Gjennom en utstrakt korrespondanse med bokholderne ved verkene, fulgte han nøye med i alt som foregikk på glassverkene. Hans egne brev fra 1753 til 1766 er bevart i kopibøker, som i dag befinner seg på Riksarkivet i Oslo. De gir et godt bilde av hans iver og aldri sviktende energi når det gjaldt å forbedre glassverkene. 

 Noe av det første Storm skrev om i brevene sine er instruksene til den unge Morten Wærn som i 1754 ble sendt av Det norske Kompani til England for å drive industrispionasje. Landet var kjent for sitt vakre blykrystall, men ga nødig slipp på oppskriften. Wærn klarte likevel å skaffe kompaniet verdifulle opplysninger. I løpet av året sendte han prøver på råmaterialer og oppskrift på krystall hjem til Norge. På grunnlag av disse klarte Nøstetangens kompositør å fremstille blykrystall for første gang utenfor England. Det norske blykrystallet var ikke riktig så klart og tungt som det engelske, men det var av meget god kvalitet.

CH von Storm.png
bottom of page