top of page

Arbeidsinnvandring

Fra midten av 1700-tallet fikk vi glassverk i Norge for første gang. Glassblåserne måtte hentes fra utlandet og ble en ny gruppe arbeidsinnvandrere i Norge.

På de norske glassverkene arbeidet innvandrerne i de best betalte jobbene. Nordmennene befant seg nederst på rangstigen i jobber som både var dårlig betalt og helsefarlige. Dette mønsteret ble vedlikeholdt over flere generasjoner. Innvandrernes barn og barnebarn holdt godt fast på sin utenlandske identitet og beskyttet topp-posisjonene sine i glasshyttene.

 

 

 

Glasshytte. Tegning etter gravering på Nøstetangen-glass fra 1771. 

Tekniske installasjoner :

- Vedtørke m/ stor skorstein for å evakuere vanndampen.

  Nødvendig installasjon for å ha tørr nok ved for å oppnå tilstrekkelig

  temperatur (1200 -1300 gr. C) for smelting av mengden (kvartssand, pott-

  aske, kalk, + )

- Smelteovn m/kuppeltak. Den siste smelteovnen på Nøstetangen hadde fire

  (4) smeltepotter.

- Kjøleovn m/kuppeltak (betydelig mindre enn smelteovnen). Kjølingen av 

  de ferdige glassgjenstandene måtte skje sakte ellers ville det oppstå spenninger

  i glasset.

                    

Produksjonen (håndverkere/arbeidere)

- Glassblåsingen ble organisert i verksteder bestående av mester og svenner /

  hjelpere), ett verksted per smeltepotte bestående av 3 - 5 personer, avhengig av

  kompleksiteten av glassene som skulle  produseres,  totalt i størrelsesorden 16 

  personer.

- Bemanning for etterfylling av meng og skjerv (vrakglass fra produksjonen) i smelte -

  pottene, anslagsvis 2 personer.

- Bemanning av vedtørke, personene som tørket veden som var fyrbøtere og fyrte smelteovnen  -disse betegnes som skyrere i det nye hyttereglemetet fra 1753

- Bemanning betjening av kjøleovnen (innsetting og uttak), anslagsvis 2 personer

 

Totalt i størrelsesorden 25 arbeidere knyttet til glasshytta

 

I tillegg kommer annen bemanning :

 

Gravører /slipere: 3  (Heinrich Gottlieb Køhler, Villas Vinter og Johann Albrecht Becker)

Maling/forgylling: 2 Madam Vacano og  Vattern

Lager / transport til magasinet på Bragernes : anslagsvis 3 personer 

Smed  : 1

Formmaker : 1 (tilvirkning av treformer for blåsing av glass)

Pottemaker . 1 (for tilvirkning av smeltepotter av Coblenz leire)

 

Hyttemester

Bokholder

Kilde:

Jan Erik Skretteberg

 https://www.norgeshistorie.no/enevelde/1241-arbeidsinnvandring-til-glassverkene-1700-tallet.html

1241_b_2.jpg
bottom of page