top of page

Nøstetangen Glasværk

den norske glassindustris egentlige grunnlegger

Major Caspar Hermann von Storm

KONE:
Ide Sophie von Storm (født Mangelsen)

BARN:

Helena Margaretha von Bielke (født Von Storm)

Catharina von Wedell - Jarlsborg (født Von Storm)

Miss Storm

Det nordske Compagnie

Johann Georg von Langen  (1741-1745)

berghauptmand Michael Heltzen overtok ledelsen av Kompaniet. (1745-

Kongens fremst rådgivere

Grev Adam Gottlob Moltke

 Visestattholder Jacob Benzon

 

sognepresten på Eiker

Christian Grave

Industrispionen som havnet i Newgate-fengselet

Morten Wærn

Bestyrere/Bogholdere

Peter Holm - bestyrer fra 1746

Bogholder Andreas Schieraad

Hyttemestere

Frantz Wenzel.  (ble forfremmet til hyttemester)

Christian Fillion

En ansett fagmann med erfaring fra fransk og svensk glassindustri. 

Glassarbeidere

kompositør Martin Möller - lagde «Möllers krystallkomposisjon», som ble anvendt ved Nøstetangen. 

Elias Gerner

Frantz Wenzel. Sistnevnte ble etter hvert forfremmet til hyttemester

Krystallglassarbeiderne fra Liverpool: 

James Keith (https://nkl.snl.no/James_Keith)  

Fra arkivverket 

William Brown

Kom til Norge og satte sitt preg på produksjonen ved Nøstetangen i en årrekke. 

 

Glassblåsere fra Tyskland:

Sigfred Ledel -Tyskland

Gustav Holm -Tyskland

Lokalt ble Ole Christensen Støen (Ole Støa), Tosten Michelsen, Christian Michelsen og Berthold Johansen Schiøtt (Bertel Schiøtt) lært opp som glassblåsere, med en læretid på seks år. 

Det var erfarne mestre som Ledel og Keith som sto for opplæringen, og de fikk utbetalt dusører på 25 riksdaler når en av læreguttene hadde utviklet seg til en «dugelig hvittglassarbeider». 

 

Fra København kom den berømte glassliperen hoff-gravør i København:  

Heinrich Gotlieb Köhler

Kone Maria Logesdatter

Sønn Heinriich Gottlieb, født 1758

Datter Christiana Dorothea, født 1756

Datter Clara Regina, født 1752

 Vilas Winther, som sannsynligvis tilhørte Eiker-slekten Winther var Köhlers elev, og som videreførte hans stil. Når de ikke signerte arbeidene sine, kan det være vanskelig selv for en ekspert å avgjøre hvem av dem som står bak et motiv. 

En tredje sliper, Johann Gottlob Meer, ble knyttet til verket i 1760, og noen år seinere ble han etterfulgt av den dyktige 

Johann Albrecht Becker

Forgyllere

Et annet interessant trekk ved arbeidsstokken på Nøstetangen, er at det var innslag av kvinnelige fagarbeidere der.

 

Den italienske madame Vacano og tyske Catharine Fattern (Cathrine Vattern)ble begge engasjert omkring 1760 som forgyller.

ARBEIDERE VED FABRIQUEN

Vedtørker Hans Thomassen

Vedtørker Jens Hansen

Smed Gulbrand Nolte

Smed Herman Piro

Murmester Ingebret Larsen

Fagarbeider Hans Dahl

Faste skoleholder  Nøstetangen 1765

Michel Nielsen

Sorenskrivere i Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri 1699-2016

 

bottom of page