top of page

Navngitte personer fra tiden!

Nøstetangen Glasværk- navngitte personer og kilder

 

Det norske glassindustris grunnlegger

Major Caspar Hermann von Storm

KONE:
Ide Sophie von Storm (født Mangelsen)

BARN:

Helena Margaretha von Bielke (født Von Storm)

Catharina von Wedell - Jarlsborg (født Von Storm)

Miss Storm

Det nordske Compagnie

Johann Georg von Langen  (1741-1745)

berghauptmand Michael Heltzen overtok ledelsen av Kompaniet. (1745

Kongens fremst rådgivere

Grev Adam Gottlob Moltke

 Visestattholder Jacob Benzon

 

sognepresten på Eiker

Christian Grave

Industrispionen som havnet i Newgate-fengselet

Morten Wærn

Bestyrere/Bogholdere

Peter Holm - bestyrer fra 1746

Bogholder Andreas Schieraad

Hyttemestere

Frantz Wenzel.  (ble forfremmet til hyttemester)

Christian Fillion

En ansett fagmann med erfaring fra fransk og svensk glassindustri. 

Glassarbeidere

kompositør Martin Möller - lagde «Möllers krystallkomposisjon», som ble anvendt ved Nøstetangen. 

Elias Gerner

Frantz Wenzel. Sistnevnte ble etter hvert forfremmet til hyttemester

Krystallglassarbeiderne fra Liverpool: 

James Keith 

William Brown

 

Glassblåsere fra Tyskland:

Sigfred Ledel -Tyskland

Gustav Holm -Tyskland

Lokalt ble Ole Christensen Støen (Ole Støa), Tosten MichelsenChristian Michelsen og Berthold Johansen Schiøtt (Bertel Schiøtt) lært opp som glassblåsere, med en læretid på seks år. ​

Det var erfarne mestre som Ledel og Keith som sto for opplæringen, og de fikk utbetalt dusører på 25 riksdaler når en av læreguttene hadde utviklet seg til en «dugelig hvittglassarbeider». 

 

Fra København kom den berømte glassliperen hoff-gravør Heinrich Gotlieb Köhler   

Heinrich Gotlieb Köhler og  kone Maria Logesdatter

Barn:

Clara Regina - døpt 17.november 1752 i København
Maria Carolina - døpt 12.oktober 1754 i København
Christiana Dorothea - døpt 26.september 1756 i København
Heinrich Gotlieb - døpt 21.november 1758 i København

Vilas Winther:

 Vilas Winther, som sannsynligvis tilhørte Eiker-slekten Winther var Köhlers elev, og som videreførte hans stil. Når de ikke signerte arbeidene sine, kan det være vanskelig selv for en ekspert å avgjøre hvem av dem som står bak et motiv. 

I mai 1792 var Vinter bosatt hos Andreas Bøe i Christiania og annonserte i avisene at han påtok seg oppdrag. (REF Norske Intelligenssedler, 9. mai 1792 s.5) Høyst sannsynlig var han den glassliperen som i 1792 er omtalt av Jacob Bull i boken «Haandværkere i Christiania» - «1 glassliber Temmelig god, fortjener opmuntring.» (Fotnote; Feilaktig antatt å være J.A.Beckers sønn Johannes). (REF Jacob Bull, “Haandværkere i Christiania” Topographisk Journal for Norge. 1792/93 Vol. 1, Nr. 3, s.103). I 1801 ble Vinter i folketellingen registrert som Willas Winther, glasmæster svend, bosatt i Kirkegaden i Christania. (REF Ditigalarkivet.no, FT 1801 Permanent ID: pf01058232001932).

Så sent som i mai 1802 reklamerte Vinter for sine tjenester i avisen. (REF: Norske Intelligenssedler, No.19, 12. mai 1802 s.11)

Glassliber Villas Nielsen (Vinter) døde på Bragernes i oktober 1803 og ble «begravet i fattig jord». (REF SAKO, Bragernes kirkebøker, SAKO/A-6/F/Fa/L0006a Ministerialbok nr. I 6, 1782-1814, s. 764-765).

Vinters siste kjente signerte og daterte arbeide er Hafslundpokalen fra 1797. (REF Nasjonalmuseet OK-03179)

Kilde: Bård Olsen

Johann Gottlob Meer-Johann Albrecht Becker:

En tredje sliper, Johann Gottlob Meer, ble knyttet til verket i 1760, og noen år seinere ble han etterfulgt av den dyktige 

Johann Albrecht Becker

Forgyllere

Et annet interessant trekk ved arbeidsstokken på Nøstetangen, er at det var innslag av kvinnelige fagarbeidere der.

Den italienske madame Vacano og tyske Catharine Fattern (Cathrine Vattern)ble begge engasjert omkring 1760 som forgyller.

ARBEIDERE VED FABRIQUEN​

Vedtørker Hans Thomassen

Vedtørker Jens Hansen

Smed Gulbrand Nolte

Smed Herman Piro

Murmester Ingebret Larsen

Fagarbeider Hans Dahl

Navngitte personer fra Ekstraskatt 1765 for Eiker prestegjeld

Navn James Keet 

HUSTRU

Navn Airne Keet 

SØN

Navn John Keet 

Navn Hendrich Gotlieb Køhler 

Navn Jahn Henrik Mehr 

Navn Willas Winther 

Navn Christen Christensen 

Navn Andreas Schieraad 

ARBEIDERE VED FABRIQUEN 

Navn Arne Pedersen 

Navn Niels Schiøtt 

Navn Tosten Haagensen 

Navn Catharine Fattern 

Navn Tosten Mikkelsen 

Navn Christian Mikkelsen 

Navn Ole Jahnsen 

Navn Jacob Øen 

Navn Lars Christophersen 

Navn Sigfried Leddel 

Navn Gustav Holm 

Navn Frantz Wentsel 

Navn William Braun 

Navn Ole Christensen Støen 

Navn Gulbrand Mikkelsen 

SMED

Navn Povel Jensen 

 

GL. MODER

Navn Karen Olsd. 

HUSTRU

Navn Ragnild Hansd. 

Navn Kirsten Olsd. 

Navn Birthe Amundsd. 

Navn Inger Lind 

Navn Bodil Mogensd. 

Navn Maren Børgesd. 

Navn Karen Mortensd. 

Navn Maria Larsd. 

Navn Elisabet Andersdatter 

Navn Anne Jacobsd. 

Navn Pernille Christensd. 

Navn Henriette Succov? 

SØN

Navn Hans Povelsen 

 

DATTER

Navn Elisabeth Povelsd. 

TJÆNESTEPIGE

Navn Anna Maria Larsd. 

14 AAR

Navn Hans Jørgen Hjermind 

Navn Erik Nielsen 

Navn Hans Haase? 

Navn Berthold Johansen Schiøtt 

DRÆNG

Navn Svend Nederberg 

PIGE

Navn Elen Syversd. 

Faste skoleholder  Nøstetangen 1765

Michel Nielsen

Sorenskrivere i Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri 1730-1780

Kilder

Innvandrere ved norske glassverk og etterkommerne deres (1741-1865) : en undersøkelse av etnisk identitet

Anne Minken 1947

Ministerialbok for Eiker Prestegjeld 1764-1788

Ansatte Nøstetangen-Ekstraskatt 1765 for Eiker prestegjeld

Fortegnelse over Eger præstegjelds indbyggere anno 1801

Danske slæktsforskere​

Arbeidsinnvandring til glassverkene på 1700-tallet​

Glashistorisk Selskab Aalborg*1976

Norske glassbøker

Slægtbibliotek Danmark

bottom of page