top of page

Aas grønne glasshytte

1748 - 1765

Kong Christian VI gav i 1739 "Det Kongelig Allernaadigst Octrojerede Nordske Compagnie" rett til å utnytte alle Norges naturressurser unntatt de som allerede var satt igang.Det førte til etableringen av to glassverk, Nøstetangen som ble anlagt i Hokksund i 1741 og Aas grønne glasshytte, som ble anlagt i Sandsvær i 1748. Aas grønne glasshytte lå på sørsiden av Kjørstadelva, et par hundre meter nedenfor Kjørstad bru.

En viktig oppgave for glassverkene var leveranse av glass til det kongelige hoff i København.Glassproduksjonen var energikrevende og man måtte skaffe til veie store mengder ved, såkalt lakterved.Veden ble hentet fra de store skogområdene innover mot Lauar, fløtet ned Kjørstadelva og halt i land ved verket.

Både Nøstetangen og Aas grønne glasshytte kom etterhvert i konflikt med Sølvverket, som hadde privilegier, blant annet førsteretten til ved, i et stort område rundt bergstaden.Det førte til at Nøstetangen ble nedlagt og produksjon overflyttet til Hurdal glassverk i 1777. 

Aas grønne glasshytte ble lagt ned og erstattet av Hadeland Glassverk, som ble anlagt på eiendommen Mo på Jevnaker i 1762. Produksjonen der startet i 1765, til dels med arbeidere som var flyttet med fra Aas grønne glasshytte. 

Når det første glassverket i Norge ble anlagt på Nøstetangen var det ingen tradisjon for glassproduksjon i Norge, og derfor  ble fagfolk hentet inn fra utlandet.

I løpet av 1700-tallet kom i alt sju glassverk i drift, deriblant Aas grønne glasshytte i Sandsvær (1748)
 

Hva ble produsert?

Aas grønne glasshytte hadde navn etter glasset som ble laget der, simplere glassorter av grønt glass som alminnelige bouteiller, sylteglass, "Cantineflasker" mm.

aas grønne hytte.jpg
Zypher.jpg
bottom of page