top of page

Gjenstander

1748 - 1765

Aas grønne glasshytte

Kong Christian VI gav i 1739 "Det Kongelig Allernaadigst Octrojerede Nordske Compagnie" rett til å utnytte alle Norges naturressurser unntatt de som allerede var satt igang.Det førte til etableringen av to glassverk, Nøstetangen som ble anlagt i Hokksund i 1741 og Aas grønne glasshytte, som ble anlagt i Sandsvær i 1748. Når det første glassverket i Norge ble anlagt på Nøstetangen var det ingen tradisjon for glassproduksjon i Norge, og derfor  ble fagfolk hentet inn fra utlandet.I løpet av 1700-tallet kom i alt sju glassverk i drift, deriblant Aas grønne glasshytte i Sandsvær (1748)

En viktig oppgave for glassverkene var leveranse av glass til det kongelige hoff i København.

Glassproduksjonen var energikrevende og man måtte skaffe til veie store mengder ved, såkalt lakterved.Veden ble hentet fra de store skogområdene innover mot Lauar, fløtet ned Kjørstadelva og halt i land ved verket.Både Nøstetangen og Aas grønne glasshytte kom etterhvert i konflikt med Sølvverket, som hadde privilegier, blant annet førsteretten til ved, i et stort område rundt bergstaden.Det førte til at Nøstetangen ble nedlagt og produksjon overflyttet til Hurdal glassverk i 1777. Aas grønne glasshytte ble lagt ned og erstattet av Hadeland Glassverk, som ble anlagt på eiendommen Mo på Jevnaker i 1762. Produksjonen der startet i 1765, til dels med arbeidere som var flyttet med fra Aas grønne glasshytte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aas grønne glasshytte lå på sørsiden av Kjørstadelva, et par hundre meter nedenfor Kjørstad bru.

Aas grønne glasshytte-Enhanced-Colorized.jpg
aas grønne.jpg
bottom of page