top of page
Situations Cart over Øvre Hoen 
– tegning og opmaaling ved Jens Irgens Müller, 11. og 12. September 1783

Skrevet av Nina Hesselberg-Wang bokbindermester, bok og papirkonservator NKF-N                                                                                     

Ø Hoen 1783.jpg

​Kartet måler ca. 67 x 120cm. Papiret i kartet er håndlaget, riflet og satt sammen av 6 ark før kartet ble tegnet. Vannmerker i kartpapiret som kun er synlig i gjennomlys, ble avdekket da lerretet kartet var limt opp på ble fjernet. De viser at papiret er laget i perioden 1774 - 1781 ved Øvre/Nedre papirmølle, som lå ved Akerselven i Christiania. Vannmerkemotivet er todelt - hovedmotivet består av den norske riksløven med krone. Eierne av møllen i denne perioden het Andreas Huus og Wilhelm Brochmann. Vi finner deres initialer H & B, samt mengde- og typebetegnelse i motmerket.[1] (Se bilder under).

 

[1] Fiskaa, Haakon M., Norske papirmøller og deres vannmerker 1695 – 1870, Oslo 1973. Vm 166, s 230 og 335 (tekst og tegning).

Jens Irgens Müller

Om Jens Irgens Müller, vites at han var konstituert som underkonduktør i distriktene rundt Kongsberg under Christopher Hammer, som var generalkonduktør i Akershus stift. Han omtales et par steder som landmåler. Landmålerne på den tiden fikk som regel sin utdannelse ved krigsskolen i København, og ofte fikk de en militær grad, men Jens Irgens Müller står ikke i noen offisersoversikt.[1]

Jens Irgens Müller tegnet flere kart over områder i Modum, Eiker og Lier, bl.a. Gaarden Solberg, der Solberg Spinderi ble etablert, over Hassel jernverk i Modum og over Fossesholm herregård i Øvre Eiker.[2]

 

Nasjonalbiblioteket i Oslo har et kart over gården Nedre Hoen i Eiker, datert 1784, tegnet av samme karttegner.[3]

 

[1] Takk til Trude Westby, Forsvarsmuseets bibliotek for disse opplysningene

[2] Takk til Benedicte Gamborg Briså i Nasjonalbibliotekets kartsamling, for disse nyttige opplysningene og 

[3] lenke til NBs kart over Nedre Hoen gård som kostnadsfritt kan lastes ned:  https://filesender.uninett.no/?s=download&token=2a3ebc60-8f36-437d-b305-5c8b36182e64

Vannmerker i papiret:

Hovedmotivet består av den norske riksløven med krone (bilde til venstre). Eierne av møllen i denne perioden het Andreas Huus og Wilhelm Brochmann. I motmerket ser man deres initialer H & B, samt mengde- og typebetegnelse, der N1 står for skrivepapir av prima kvalitet.

Vannmerke nr. 166  (til venstre under)- tegning kopiert fra Fiskaa, Haakon M.,Norske papirmøller og deres vannmerker 1695 – 1870.

vannmerke nr 166.jpg
vannmerke 1.jpg
vannmerke2.jpg

Om Nedre Hoen, info fra Benedicte Briså, Nasjonalbibliotekets kartsamling:

Dette kartet ble tegnet mens senere Eidsvoldsmann Christopher Hoen bodde på gården.

Forfatteren Jonas Lie ble født på Hoen i 1833.

I 1834 ble Nordens største gullfunn gjort på Hoen.                                                                              

Kalles Hoenskatten:  https://snl.no/Hoenskatten

bottom of page