top of page

Vinglass med kongelig monogram

Vinglass fra Nøstetangen og Hurdal har ofte kongelige monogrammer, utført som speilmonogram og med krone. De aktuelle dansk-norske kongene var Christian 6. (1730-1746), Frederik 5. (1746-1766) og Christian 7 og Christian 7 (1766-1808).

De fleste nordmenn var kongetro og utbragte gjerne Kongens skål. Kongens regjeringstid er en pålitelig datering av glasset. 

 

Christian 6 var både flittig og samvittighetsfull. Det var under hans regjeringstid Det norske Kompani ble startet med det formål å utnytte naturressursene i Norge. Han rakk så vidt å skåle i en pokal fra Nøstetangen før han døde i 1746. Det finnes to pokaler med Christians monogram i de kongelige samlinger i København.

Frederik 5. var den som fikk høste fruktene av Det norske Kompanis  innsats for å gjøre Danmark-Norge selvforsynt med glassprodukter, dvs drikkeglass, vindusglass og etter hvert flasker. Til Frederik5.s salving i 1747 graverte Heinrich Gottlieb Köhler to praktfulle Nøstetangen -pokaler, en til kongen og en til dronningen. Det gikk en strøm av pokaler, vinglass og karafler, med og uten Frederik 5.s monogram til det kongelige hushold i København.

 

Da Christian 7. ble konge i 1766 var den norske glassindustri i godt gjenge. Kongen ble tidlig sinnsyk, men hans embetsmenn styrte landet og tok aktivt del i den norske industrien.

bottom of page