top of page

Pokaler

En pokal er et stort stetteglass med et kunstferdig utformet lokk. Pokalen var et felles drikkekar. Det sirkulerte blant gjestene ved at det ble sendt fra hånd til hånd. Det var en gammel skikk at alle drakk av samme drikkekar. De norske sølvkannene fra renessansen og barokken var gjerne utstyrt med innvendige merker, peler, som anga hvor mye hver enkelt kunne drikke. Pokaler ble brukt i det høyere borgerskap i Norge fra begynnelsen av 1700-tallet til omkring 1800. Den graverte dekorasjonen forteller at det ofte ble bestilt pokaler til merkedager som bryllup og dåp, men det vanligste var såkalte velkomstpokaler. De ble brukt til å ønske velkommen til en gård eller et landsted.

Grev Moltkes pokal

Gravert av Heinrich Gottlieb Köhler i København. Pokalen var en gave fra kong Frederik 5. til overhoffmarskalk grev Adam Gottlob Moltke da greven ble overlatt ledelsen av den norske glassindustrien. 

Pokalen har på den ene siden inngravert Det danske Rigsvåpen og på den andre siden en nøyaktig skildring av arbeidet i en glasshytte. Det er en glasshytte som Köhler kjente den fra sine hjemtrakter i Böhmen eller Schlesia. Der står ferdigblåseren når han former glasset og ruller blåsepipen i en knekt. I Norden og de fleste andre steder sitter han og ruller blåsepipen fram og tilbake på en stang.

Innskrift:

Beskiæmmet bliver den, Gud ëy af Hiertet ærer, 

Kongen og Sit Födeland fortærer,

 Ald egen Villie, ald Selfhed, Kraft og Moëd mens hand i Hiertet har en Draabe varm Blod.

En Phænix reiser Sig ud af den andens Aske,

Selv de liv-löse Ting afdrager Död: 

Hvor Gud er liv og Soel, og Kongen Skiul og Skiold Ved ringe giores Stort, af lidet Mangefold.

Formede Pocaler

Formede Pocaler kalles denne pokalen i Weyses priskatalog. Den rommet ¼ pott som tilsvarer litt under 2,5 dl. Prisen var 32 riksdaler.

Rillene er laget ved at pokalen er blåst i en form med innvendige riller.                                   

Øvre Hoen pokalen

Eier av Øvre Hoen i 1759 var kjøpmann og kirkeinspektør Jens Hofgaard på Bragernes i Drammen.

I 1751 kjøpte han Øvre Hoen med tre sager og kvernhus, og i 1753 var han gift med Kirsten Stranger.

Jens Hofgaard var en meget velstående mann som drev skipsrederi og trelastforretning.

Det var antagelig sagene på gården som fikk han til å kjøpe Øvre Hoen. Han kan imidlertid også ha funnet gården velegnet som sommerbolig og et sted for selskapelighet.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsanlegget som er gjengitt på pokalen, ligger i et sterkt skrånende terreng. Tunet består av en toetasjes panelt tømmerbygning og seks mindre tømmerhus, to av de med pipe. Tømmerhusene ligger svært sammentrengt, og man får ikke noe klart inntrykk av hvordan de er plassert i forhold til hovedbygningen. Retningen på takene antyder likevel at de sammen med våningshuset danner et rektangel med hus på tre kanter. 

Utenfor tunet til venstre ligger et lite lysthus på en bratt høyde. I forgrunnen fører en bro over en elv. Ved siden av broen ligger det tre små tømmerhus.Nedenfor tunet, men helt inntil et av uthusene er det tydelig gjengitt et inngjerdet jorde, tett bevokst med slyngplanter som er støttet opp av pæler. Det må være en humlegård, noe de fleste gårdene på Eiker hadde på den tiden.

Like til venstre på gården ligger sagbruket, fint plassert i et sterkt skrånende terreng og med granskog i bakgrunnen.Sagbruket består av i alt åtte hus, fire av dem har pipe og det øverste har et stort hjul eller valse på taket.
På to av husene ser man vannhjulet som driver oppgangssagene. Mellom alle husene ligger svære plankestabler og ned til elven i forgrunnen løper to vannrenner av tømmer. Bak vann-rennene går det nok en renne, kantet av langsgående tømmerstokker, men den er uten vann. I rennen står det to store hjul, den ene oppe mellom husene, den andre nedenfor. Til det nedre hjulet er det festet to lengder med tømmerstokker. Man kan også si vidt skimte et kraftig tau som er festet til hjulene.

Se også situasjonskart over Hoen-gårdene fra 1783.

Nøstetangen Kronpokal (ca 1765) -Schweigaard Pokalen

Engelsk Cron Pocal med kronelokk, rikt profilert stett og vaffelmønster på lokk og klokke. Gravert av Heinrich Gottlieb Köhler.

Eier var Iver Tyrholm, kjøpmann i Christiania, født på Modum i 1744, død i Christiania 1780. 

Gravyren viser T for Tyrholm i en rokokkokartusj med en Merkurstav, symbol på handel, omgitt av seilskip og robåt. På toppen av kartusjen en naken kvinneskikkelse, Fortuna, som symboliserer lykke og fremgang. På den andre siden sitter Bacchus i en sofa med pokal i hånden og en naken kvinne ved sin side. En liten cupido (amor) er i ferd med å smi en pil, en annen holder en bue.

 

Innskrift:

Hør I Bachi Brødre og Veneris Søner, 

La see I paa Viinen nu skiønner, 

Mercur har selv bragt den fra Frankrig her hid, thi nyder Vii samme med største Tillid og venter Effecten maa blive at Cupido os vil Oplive.

Pokalen er av typen Engelsk Cron Pocal, med kronelokk, rikt profilert stett og løv på lokk, klokke og fotplate.

Eierinitialene: I.A. eller J.A. inngravert i rokokkokartusj omgitt av Neptun med trefork og Merkur med stav. Figurene symboliserer sjøfart og handel. På den andre siden sjølandskap med to tomastere for fulle seil og et lite hus med tømmerstabler.

Innskrift: Gud bevare de Seilende

Ant. gravert av Heinrich Gottlieb Köhler. 

Praktpokal med lokk

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikt gravert klokke.Her ser vi flere seilskip, guden for handel,Merkur og havguden Neptun

Dette er en praktpokal som må være bestilt av en driftig handelsmann med eierinitialene I.A (eller J.A som er inngravert

på pokalen. Teksten "Gud bevare de seilende". Alt satt sammen

i en rikt formet rokokkokartusj som omkranser en sjø og et 

landskap med hus og tømmer.

Pokalens graveringer må tilskrives H.G Köhler.

Høyde 32,5cm

Weyses katalog fra 1763 nr 320

 

PHE029-1.jpg

"Sigfides Pocaler"

To bryllupspokaler med lokk. Modell Sigfrieds Pocal

To like pokaler med lokk. Begge graverte og dekorert med

rokokkokronede kartusjer.

Navnet forteller at det er den tyske glassblåseren, Siegfrid Ledel som har stått for formen. Den var en av glassverkets rimeligste og mest populære modeller.

En av pokalene merket med bokstavene "ACA" og den andre

med "HTS"

Høyder 24,5cm

Weyses katalog fra 1763 nr. 332

Engelsk Cron Pokal, no. 326  (2 stk)

Engelsk Cron Pocal med løv på lokk, klokke og fotplate.

Gravert av Villas Vinter.

 

Eierinitialene : I.A. eller J.A. i rokokkokartusj omgitt av Neptun med trefork og Merkur med stav som symboliserer sjøfart og handel. På den andre siden sjølandskap med to tomastere for fulle seil og et lite hus med tømmerstabler.

Innskrift: Gud bevare de Seilende.

 

Weyses katalog nr. 459

bottom of page