top of page

Frimurerglass - Brendeviinsglas

Frimurerglassene har en kraftig stett og fotplate, fordi frimurerne hadde som skikk å støte glasset hardt i bordplaten etter hver skål som ble utbragt. Skikken som har sin opprinnelse i den engelske marinen, er forlatt av norske frimurere, men i Danmark er den opprettholdt når det under Frimurertaffelet skåles for H.M. Dronningen. Frimurerglass ble laget på Nøstetangen, Hurdal, Gjøvik. Det er bevart forholdsvis mange frimurerglass, noe som kan tyde på at flere syntes det var praktisk med ekstra solide glass.

 

bottom of page