top of page
bilde 1700 tallet.jpg

Eikersamfunnet 1741-1777

Peder Amunsen Teye.jpg

 `Dagbok fra Eiker 1786-1819`

Skrevet av Bent Ek

Nyeste utgivelse i Nasjonalbibliotekets nettbutikk er en godbit for alle som interesserer seg for Eikers historie. Mellom 1786 og 1819 skrev Peder Amundsen Teye regelmessig dagbok, full av erindringer og kommentarer om dagliglivet på Eiker i en tidsalder som var preget av blant annet opplysningstid, haugianisme, krig og hungersnød.

Teye, som vokste opp som bondesønn i Hornebygda, var først omgangsskolelærer, seinere klokker på Fiskum og lærer i Vestfossen. Han underviste barn av bønder, husmenn og arbeidere, men hadde også omgang med overklassen i lokalsamfunnet – offiserer, prester og andre embetsmenn. Dagboka hans er en blanding av faktaopplysninger og personlige betraktninger som til sammen gir et spennende bilde av Eiker i denne brytningstida mellom enevelde og demokrati. Det er rett og slett en usedvanlig spennende kilde til Eikers historie i tiårene rundt år 1800.

Den håndskrevne dagboka er transkribert og tilrettelagt av Oddvar Vasstveit, og den gis ut i samarbeid med Norsk Lokalhistorisk Institutt i serien «Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket». I tillegg til det originale dagboksmanuskriptet inneholder boka også biografiske opplysninger om Teye og andre personer som er nevnt i teksten, samt stoff om Eiker i denne perioden.

bottom of page