top of page
PHE066-1_edited_edited.jpg

Bord dekk deg!

 

Foruten vinglass kunne bordet dekkes med saltkar, sukkerdrysse, eddikkanne, smørkopp og lysestaker i glass. Stettefatet ble kalt  Presenter tallerken i salgskatalogen. Saltkar på bordet var ikke vanlig i Norge før på 1700-tallet. Antagelig var maten så salt, at det ikke var nødvendig med ekstra salt. Det ble laget små, runde saltkar både på Nøstetangen og Hurdal og Gjøvik. Sukker ble satt på bordet i sukkerfat eller sukkerdrysser. Smør ble servert i runde boller med lokk, eddik i små kanner med svunget tut og hank. Lysestaker ble laget i flere utgaver.

Glasvers

 1. Af Druens Saft har Viinen kraft

 2. Alle gode venners skaael, drikke vi med vivats skraal

 3. Alle gode venners skaal / drikke vi med fuldtoy(?) maal  

 4. Alle gode Venners skaal, 

 5. Alle samsøe(?) toners skaal

 6. Anstendig skiemt ved et glas viin / til föÿer vennskab eÿ Ruin

 7. Bed din Naboe at han vil / drikke dig og andre til 

 8. Bed din naboe at han vil, drikke dig og andre til. 

 9. Bergens Lÿkke, som Norges Smÿkke, 

 10. Beste Viin skal vere her ind 

 11. Brave Normend som har Mod / er af Birkebeeners Rod, 

 12. Den er en dobbelt nar som viger fra viin musik og smukke piger 

 13. Den fred vi nÿde / velsignelse udgÿde 

 14. Det er venskabs skaal 

 15. Drik Søefartens Flor / at den maa blomstre hos os i Nor 

 16. Drik til glæde, drik til maade / drik med lad fornuften raade

 17. Drik ud den taar, thi den er sund og god

 18. Druens saft er sund og god / den giver stÿrke kraft og mod

 19. Dÿden selv sin løn fremer / Lÿksalig skiel dens bolig er

 20. Elske og drikke er moden / hvor man sig vender på Kloden

 21. En verdergvægelse (?)

 22. Enig ærlig tro og kierlig 

 23. Enighed i blandt os være / til vor felles gavn og ære 

 24. Enighed i blant os være

 25. Er du min Oprigtig Ven / saa skienk kun i og drik igjen

 26. Et god glas viin er glæden min

 27. Et godt glas viin

 28. Gid det gaae dem alle vel som andre under som seg selv 

 29. Gode gaver smukke dÿder tak min Ven for det jeg nÿder 

 30. Gode Venner i mit lag / dette ønskes jer hver dag,

 31. Gud velsigne land og vand / og en hver udi sin stand 

 32. Handel Florere, Søfart Bravere (1 glass, 1 karaffel)

 33. Handelens Flor og freme, den skaal vi ei forgleme

 34. Helbred, stÿrke, varig Lÿkke, altid ramme stædse smÿkke

 35. Helbret, stÿrke, glæde ære / og alt hva man kan begiere

 36. Hva Verten haver tier naten for dem især (?)

 37. Hver med sin nabo giör som jeg med min / drikker bekÿmring i dette glas viin

 38. Hvert Ægte par i Kierlighed, vi ønske glæde lykke fred

 39. HVIL DU HER TOE NARRER SEE, SEE PAA OS SAA ER VI TRE.

 40. Jeg lever ensom

 41. Kom alle i rad, vær lÿstig og glad

 42. Kommer alle i rad værer lÿstig og glad 

 43. Kongen lever / Landet florerer. 

 44. Kongen vel/vil alt Landet vel / Stædse blomstre ret og skiel

 45. Kongens skaal vi glemmer ikke / først og sist vi den vil drikke

 46. Kronprins til Ære

 47. Lagum er best

 48. Leve lenge / leve (lide?) vel / giøre ver maand og skiel 

 49. Leve lenge lide vel,

 50. Lÿkkelig som snart forglemmer og sig ikke mere gremmer

 51. Lüstig om gior glaset tom 

 52. Min saft er sund og god / den giver kraft og mod, 

 53. Naar gud os vil bevare / er vi foruden fare

 54. O viin du ædle saft / giver matte Nærver Kraft

 55. Selskabes velgaaende

 56. Selskabs rette Munterhed / har i Eenighed sit Stæd,

 57. Skibe Skove handel Plove (?) / drives maae med største Held,

 58. Skiænk efter behag. Drick efter Smag Ver munter og glad hos Maren og Iver Tÿrholm.

 59. Skaal for alting for den ven / som har viin og giver den 

 60. Sundhed velstand lÿkke frÿd / krone (trone?) ver som elsker dÿd

 61. Søde piger, smukke dukker som os volder mange sukker

 62. Søefartens Flor og Wellstand 

 63. Saa er vor Gud Saa elsker vi / No VI, 

 64. Saa smaae begynder vi / No II 

 65. Tag det glas og drik min Ven, / kast din Sorg ved viinen hen, 

 66. Tag til draaben

 67. Tak for sist

 68. Uden drikke, kan man ikke, maven sin Orden tilbørlig beskikke

 69. Vel föd er vel en tröst / men bedre vel opdragen / vel gift er livets lÿst / vel död er hele sagen- omskrevet vers av Perder Syv

 70. Velkomen til min Frydenborg, hva her af driker glemer sorg. 

 71. Ver glad i dag

 72. Vertens Skaal med VIVAT skraal

 73. Vi elsker Troskab 

 74. Viisdoms første bud var frÿd / Himlens bud er lev og nyd

 75. VIVAT den bestandig lever / og altid efter dÿden stræber

 76. Vivat Rex Danie et Norvegie

 77. VIVAT Run, og ut til Bund, 

 78. Vive l'aimable WD (?) Schumann Lattachier Amie De cette Maison

 79. Ægte Normend Tænker Vel / flÿr ald Kiv giør Ret og Skiel, 

 80. Ærlighed og kierlighed / er den største herlighed 

bottom of page