top of page

Skipsanløpslister 1700-tallet

Fra 1757 og i tiden framover inngikk Caspar Hermann von Storm en rekke kontrakter med forskjellige kommisjonærer som påtok seg kommisjonshandel i de fleste norske og danske byer.

Kommisjonørene  fikk varene levert fritt til de enkelte stedene. Lagerplass eller sjøbod for varer i opplag, sørget kompaniet for med sine magasiner i Kristiania, Bragernes og København.

Tranporten til de norske byene - så langt som til Stavanger - ble som regel besørget av rormenn (Jon Schiøtt, Christen Christiansen, Hans Nielsen m.fl.) med mindre skuter, mens frakter til Bergen, Trondheim, Helsingør og København krevde både skipper og store skuter (skipper Jens Dyrhave samt skipperne Ulrich Fischer, Bøye Hansen, 

Christian Pedersen og Christian Molth, med galeasene "Juliane Marie", "Amelia" osv.

Skipslasten som gikk ned 1767 utenfor Læsø i Danmark var galeasen "Juliane Marie" med skipperJens Dyrhave.

Ytterligere navn er påført med håndskrift for enkelte byer i Norge og Danmark.

Mer informasjon Historiske databaser (Tidvis)

 

 

 

 

 

I oversikten framgår det hvem som var kommisjonær i de norske byene ; Kristiania,Bragernes, Moss, Fredrikstad, Fredrikshald (Halden), Holmestrand, Tønsberg, Larvik, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Kongsberg, Stavanger, Bergen Trondheim, Kristiansund.

Kommisjonæren i Tønsberg - kjøpmann Andreas Wulsberg drev Tønsberg Pottaskekokeri, og var stor leverandør til Nøstetangen av pottaske.Storm søkte også å etablere faste forbindelser med forskjellige handels hus og firmaer i utlandet.

Først og fremst med henblikk på kompaniets forsyning av råmaterialer som bergsalt og soda, men

også sandsten for muring av smelteovner, coblenzerlere (for å lage smeltepotter).

Men det var også forsøk på å få istand eksport. Det var firmaer som Mowatt & Bulfordi Kirkwall,Harvey & Son i Newcastle, Whitfield og Wolf & Dorville i London. Av tyske firmaer kan nevnes Bartholomeus Anhorn og Rohn i Lubeck, Luetkens i Hamburg. I Amsterdam Jean du Long & Fils, Brower & Son, Dull & Sohn, Dippel m.fl.

For Østersjøbyene var det særlig det store firma Hyllenbeck & Ullich med kontorer i  St. Petersburg og Riga m.fl.

17785_norgesavd_88_1765_jpg300dpi-Enhanced-Color-Restored.jpg

Den tidligste illustrasjon av Drammen finner vi i Erich Pontoppidans "Forsøg paa Norges naturlige Historie" fra 1752/53 (Fra Odd W. Thorson: Drammen II, 1962) 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Til venstre har vi Tangen og Strømsø. Bragernes finner vi på høyre side av elva. Vi ser at det som dominerer bybildet, er sjøbodene som liggger tett i tett langs elva. Etter bildet å dømme må det ha vært over hundre av dem. Bak sjøbodene ser vi også tydelig hovedgata hvor det var lett å komme frem med hest og kjerre for å hente varer. På den andre siden av gata fant vi kontorer og butikker. Bak disse husene var det staller, bryggerhus, vognskjul og husrom for tjenerskapet. Bak der igjen er det mest vanlige bolighus.

tidligste bilde av Drammen.jpg
Drammen Havn 1700 tallet.jpg

Drammen havn 1700-tallet

Skjermbilde 2021-02-07 kl. 10.02.39.png
bottom of page