top of page

Haugsund 1765 

I skattemanntallet fra 1765 er det innført 265 personer som bodde i Hougssund. Det omfattet bare personer over 12 år, så med barn har det antakelig bodd mellom 300 og 400 mennesker på tettstedet. De fleste var gifte ektepar med eller uten barn, og noen ganger med gamle foreldre eller tjenestefolk, men vi finner også enker, enkemenn og noen få ugifte.

Nesten ingen er oppgitt med yrke - unntaket var lensmann Stephanus Bagge og Auctionsdirecteur Holtzrod - de to har kanskje utgjort stedet lille "middelklasse". I kirkebøkene hender det at yrke blir oppgitt, og her ser vi at befolkningen i Hokksund besto av elvearbeidere, fiskere og sagbruksarbeidere, men også av vertshusholdere og håndverkere av forskjellige slag.

 

Tettbebyggelsen hadde vokst opp rundt ferjestedet, der reisende langs Kongeveien kunne ha behov for mat, drikke og kanskje overnatting. Her slo det seg også ned smeder som kunne sko en hest, snekkere og hjulmakere som kunne sette i stand en vogn og skomakere som kunne reparere utgåtte sko. Dessuten var elva en viktig arbeidsplass - her foregikk det laksfiske og tømmerfløting, og røyerter (roere) fraktet varer av alle slag med båt.

Andre var dagarbeidere i jord- og skogbruk, og mange hadde nok også sin egen jordflekk der de kunne ha husdyr og dyrke litt korn.  

bottom of page