top of page

Hoen-gårdene i 1765

 

Øvre Hoen tilhørte i 1765 kjøpmann Jens Hofgaard, som bodde på Bragernes. På gården bodde hans forvalter, Peder Gregersen, sammen med sin kone Guri Gutormsdatter og deres tre barn. Under gården er det oppført sju husstander, som må ha vært husmenn av forskjellig slag. Noen av disse har nok hatt arbeid ved Hoenssagene, men det var også tre gamle husmannsenker. 

På Nedre Hoen bodde Niels Clausen Winther, som ganske nylig hadde overtatt gården etter sin farbror, Peter Nicolai Winther. Han bodde der sammen med sin kone Dorthe, søsteren Angel og flere tjenestefolk.

På gården bodde også soldaten Jens Olssen, og det var åtte husmenn. Flere av dem kan ha hatt arbeid ved sagbrukene eller hatt dagarbeide i forbindelse med gårdsbruket eller laksefisket. 

  

  

 Slekten Winther på Hoen 

Winther var en slekt som stammet fra gammel norsk adel som kan føres tilbake til middelalderen og som hadde tilknytning til ulike gårder på Eiker, deriblant Hoen, helt tilbake til 1300-tallet. Navnet ble igjen knyttet til Nedre Hoen i 1685, da det ble inngått ekteskap mellom Annechen Clausdatter Winther og Niels Christophersen Hoen, som var sogneprest på Eiker. Flere av etterkommerne deres brukte Winther som slektsnavn, deriblant den eldste sønnen Claus Nielsen Winther, som ble teolog og sogneprest i Stavanger.  Øvre Hoen ble overtatt av hans yngre bror, kaptein Peter Nicolai Winther, men i 1764 flyttet brorsønnen, Niels Clausen Winther, tilbake til Eiker og bosatte seg på Hoen. Han var eier fram til 1777, da Nedre Hoen ble solgt til  brødrene Niels og Otto Omsted samt gårdbruker Borger Christophersen Woldstad. Det er mulig at den kjente glassliperen Villas Vinter på Nøstetangen var knyttet til Winther-slekten på Hoen, men denne forbindelsen er uklar. 

   

  

Slekten Hofgaard på Hoen 

Kjøpmann Jens Hofgaard ble eier av Øvre Hoen i 1751, som arving etter svigerfaren Otto von Cappelen. Det skjedde etter en langvarig rettstvist mellom Niels Christensen og Otto von Cappelen, som begge hevdet å ha kjøpt gården av den tidligere eieren, Christopher Winther. Hofgaard, som var en av Drammens største trelasthandlere, ble også eier av sagbrukene under Hoen, og han økte skurden ved disse sagene gjennom å overføre kvantum fra andre sager i distriktet, samtidig som han fikk bygd flere store demninger som regulerte vannføringen i vassdraget. Dessuten er han kjent for å ha anlagt kjerraten som er avbildet på den berømte Hoenspokalen. 

  

Både trelastforretningen og gården Øvre Hoen ble i 1775 overtatt av Jens Hofgaards sønner, Gabriel og Andreas, som startet firmaet "Gabr. & Andr. Hofgaard". Da dette firmaet ble oppløst i 1787, tilfalt Øvre Hoen med sagene Gabriel Hofgaard, og hans etterkommere var eiere fram til 1825. 

bottom of page