top of page

Vinglass med skålvers

«Velkommen første gang og hver gang hid igien»

Borgerskapet på 1700-tallet var glad i seremonier. Når man skålte, var det ikke uvanlig at man samtidig holdt en liten tale på vers eller prosa eller, - eller hvis man ikke hadde noe på hjertet, leste opp noen fyndord som var inngravert på vinglasset.

Mange av versene går igjen, og glassgravøren må ha hatt et lite lager av vers som bestilleren kunne velge fra, men han har sikkert også selv forsøkt seg som dikter.

Skålversene

bottom of page