top of page

Alle gode venners skål!

Skålversene

Det som gjør Holterglassene så spesielle, et at de foruten bilder av norsk industri, også har med skålvers med et innhold som griper rett inn i tidens politiske situasjon. 

Mange er nokså frittalende med hensyn til å uttrykke misnøye med Norges stilling i dobbeltriket. I en privat sammenheng som skålvers, kunne man jo ta litt i og ikke være så nøye med sannheten.
Viktig for tilblivelsen av versene har det utvilsomt vært at Struensee den 14, september 1770 innførte trykkefrihet i Danmark-Norge. Trykkefriheten varte bare til 20. oktober 1773.

 

Pessimisme

I flere av versene kan man spore en pessimistisk holdning. I jordbruksverset går det frem at myr og kratt har overtatt der hvor det før var fruktbare jorder. Handelen og sjøfarten går med Krebsen, det vil si går bakover.
Det var dårlige tider i Norge i begynnelsen av 1770-tallet, men pessimismen er nok en form for krisemaksimering for å gjøre det klart at det var Danmark som var skyld i elendigheten. 

En harsk holdning overfor Danmark går igjen i flere av versene, kanskje aller tydeligst i verset om laksefiske:

Her Laxen Stræbe maa imod den stride Fos
Maaske den være skal et Billede paa Os
Hva har den vel for al sin Kraft og Møye
Kun at dens Fedme kan en andes lÿst fornöye


Som nordmennene, strever og sliter laksen i motstrøm, men resultatet av slitet er det andre, det vil si danskene, som blir fete av.Det samme innholder pottaskeverset. Det er Danmark som tjener på nordmenns slit.

Her lave Vi og selv Potaske
Og hart vi stræbe udi alt
Men Pengene de like galt
De løbe Væl til andres Taske.

Drikkevers gravert på Nøstetangen glass- kilde Randi Gaustad

Ærlighed og kierlighed 

Er den største herlighed

Min saft er sund og god

Den giver Kraft og Mod

Brave Nordmend som har Mod 

Er af Birkebeeners Rod

Den er en dobbelt Narr

Som viger fra viin, musikk og smukke piger

Drikk til glæde, drikk med med maade

Drikk, men la fornuften raade

Tag det glas og drik min Ven, kast din Sorg ved viinen hen

Elske og drikke er moden

Hvor man sig vender paa Kloden

Vel født er vel en trøst,

men bedre vel opdragen

Vel gift er livets lyst

Vel død er hele sagen

Skaal for alting for den Ven

Som har viin og giver den

Gid det gaae dem alle vel

Som andre under som sig selv

Alle gode Venners skaal 

Drikke vi med vivats skraal

Be din Naboe at han vil

Drikke dig og andre til

Druens saft er sund og god

Den giver styrke, kraft og mod

Det værtens lyst og ønske er

Enhver sig ville glæde her

Dette er en Venskabs skaal

Gode Venner i mit lag

Dette ønskes jer hver dag

Kongens skaal vi glemmer ikke

Først og sist vi den vil drikke 

Fælles glæde er vort maal

Dette er min piges skaal

Vertens Skaal vi drikke først 

Som skal ledske voris Tørst

Drik til glæde, drikk med maade

Drikk, men lad fornuften raade

Skaal for alting for den ven

Som har vin og giver den

Et godt Glas vin 

Er glæden min

Lad os være veltilfreds

 i vor lille Vennekreds

Detter er vor Konges Skaal

bottom of page