top of page

Villas Vinter

tekst Randi Gaustad

Villas Vinter var Heinrich Gottlieb Köhlers elev i gravørverkstedet, og den eneste som ved siden av mesteren utførte mer kompliserte arbeider. Han begynte på Nøstetangen i 1754, ble dreng under Köhler i 1756 og svenn på midten av 1760-tallet, men han avanserte aldri til mester. Han graverte oftest etter Köhlers tegninger og stilen er ofte litt stiv og lineær, men svært nøyaktig. Fra 1767 er det Vinter som blir nevnt i Nøstetangen-arkivene, når det er snakk om gravering. Til tross for sitt danske fornavn var Vinter antagelig norsk, muligens fra Hokksund eller Eiker, fordi navnet Winther forekommer der. En eller annen gang i begynnelsen av 1770 -årene har han forlatt Nøstetangen og begynt å arbeide hos sin tidligere kollega Johann Albrecht Becker på Bragernes i Drammen. Han ble flere ganger tilbudt stilling på Hurdal glassverk som sortermester og gravør, men det var trolig uten resultat. Villas Vinter døde på Bragernes i 1803.

bottom of page