top of page

Johan Albrecht Becker

Tekst Randi Gaustad

Johann Albrecht Becker hadde også arbeidet på Nøstetangen. Han var fullt utlært som gravør, da han ankom fra Sachsen i 1767. Etter 6 år forlot han Nøstetangen og opprettet glasshandel og gravørverksted i Drammen. Storparten av graveringen på norske vinglass på 1700-tallet er utført av Becker eller hans sønner. Det vanligste er eierens initialer i en karakteristisk ramme eller kartusj i rokokkostil, ofte med en krone på toppen. Det kunne også være to initialer bundet sammen i en dobbelt kartusj, antagelig bestilt til et bryllup eller forlovelse.

 

Johann Gottlob Meer var ansatt i gravørverkstedet fra 1760 til 1767, men han signerte ikke sine arbeider og hans stil er ikke kjent.

bottom of page