top of page

Utgravingen i regi av Drammen museum 1926 

I 1926 gjennomførte Drammen museum en større utgraving på tomta til Nøstetangen Glasværk. 

 

 

 

 

 

 

Rekonstruksjon 

I 2023 ble det gjennomført en transkribering av syns- og taksasjonsforretning fra 1782.Med bistand fra Lars Jacob Hvinden Haug, lokalhistoriker Bent Ek og Jan Erik Skretteberg ble det gjort en rekonstruksjon med plassering av alle bygningene på området tilhørende Nøstetangen Glasværk. 

 

 

Bilde Drammen museum utgraving 1926-Enhanced-Colorized.jpg
nøstetangen glasværk-Enhanced-Color-Restored.jpg
bottom of page