top of page

Glassverket, leverandørene og råvarene

I 1741 ble det bygget ei glasshytte på Nøstetangen like ved Haug kirke i Eker prestegjeld. Det var stikk i strid med alle lovlig fattede vedtak og kongelige forordninger. Det var nemlig brenning av trekull og tjære som egentlig skulle foregå på stedet, og i flere år var også dette den viktigste virksomheten. 

l en periode på omkring 20 år, framstilte denne glasshytta i utkanten av den siviliserte verden glassprodukter som kunne måle seg med det beste fra Böhmen, Sachsen og England. 

glasshytta 1750.png

Graveringen ble utført i 1771 og viser hvordan de fremstilte glass på Nøstetangen. 

Avkjølingsovnen står til venstre og er forbundet med smelteovnen i midten med en "hals" slik at de ble oppvarmet av den samme ilden. 

Til høyre står ovnen som ble brukt til vedtørking. Veden var gjerne forkullet da den ble tatt ut. 

En stor ildrake som gikk gjennom hele ovnens bredde ble brukt til å plassere veden riktig. 

Ovnen var bygget av engelsk sandsten og smeltepottene ble laget av koblenzleire og laget i hyttens eget pottemakeri. Köhler, med sin sans for humor, har plassert en djevel på røykåpningen. 

14 arbeidere sees i sving med forskjellige oppgaver. I tillegg står tre personer og ser på. 

Den ene personen er Andreas Schierraad som betrakter en blåser som viser frem et emne på pipen sin. 

Schierraad var hyttemester fra 1751 og frem til nedleggelsen.

bottom of page