top of page

Bygda mellom Bergstaden og trelastbyen

Kongsberg, Bragernes og Strømsø

I vest grenset Eiker til Kongsberg, som på siste halvdel av 1700-tallet landets nest største by – bare Bergen var større. I motsatt ende lå Bragernes og Strømsø. Begge var formelt underlagt Christiania, men hadde likevel fulle kjøpstadsprivilegier og var en av landets viktigste eksporthavner, spesielt for trelast.

Nærheten til disse to store byene preget bondesamfunnet på Eiker.

  •  Kongsberg

  • Bragernes

  • Strømsø

Kongevei og vannvei

«Sølvveien» er et nytt navn på den viktige ferdselsveien som ble anlagt mellom Kongsberg og Drammen på 1620-tallet. Den har hatt mange ulike navn, men det mest vanlige var nok «Kongeveien». Transport langs denne ruta, særlig til Kongsberg Sølvverks magasin, var en viktig næring for mange på Eiker. Mye av denne transporten ble også besørget av «røyerter», som fraktet varer på Storelva og Vestfosselva. All denne trafikken, både til alnds og til vanns, ga grunnlag for skysstasjoner, gjestgiverier og kroer.

Bergverk på Eiker

 

Store deler av bygda lå innenfor sirkumferensen til Kongsberg Sølvverk, som drev skjerping og hadde flere gruveområder på Eiker. Det viktigste var Skarragruvene, som var arbeidsoplass for mellom 60 og 100 bergmenn. I tillegg var det et betydelig jernverk ved Skotselv - Hasselverket – og i den andre enden av Eikeren lå Eidsfos jernverk.  

bottom of page