top of page

Solbergvasen- fra den romerske keiserens hoff til foten av Holtefjell

kilde Eiker Arkiv

          Restene av Solbergvasen                                                                                       Portlandvasen

I dag er det stor forskjell på den berømte Portlandvasen, som er utstilt ved British Museum i London, og Solbergvasen, som oppbevares på Nasjonalmuseet i Oslo. Portlandvasen er hel og uskadd, mens det vare er noen små biter igjen av Solbergvasen.

Men arkeologene er ganske sikre på at de to vasene opprinnelig har vært så å si identiske.

Det er ingen hemmelighet hvordan Portlanddvasen havnet i Storbritannia. Det var i 1784 at hertugen av Portland, som var en ivrig kunstsamler, kjøpte vasen som tidligere hadde tilhørt den mektigeBarberini-familien. Vaset var blitt funnet 200 år tidligere, i gravkammeret til ingen ringere enn Alexander Severus, som var romersk keiser 222-235.

Derimot er det litt av en gåte hvordan Solbergvasen havnet i Norge. Den ble funnet i 1854 i ei myr ved gårdene Solberg og Grøsland på Øvre Eiker. Siden den opprinnelig har vært et like flott kunstverk som Portlandvasen, er det sannsynlig at også Solbergvasen en gang i tiden har tilhørt noen av Romerrikets mektigste personer, kanskje keiseren selv eller noen i hans familie.

Ekspertene mener at de to vasene er laget omkring år 70, sannsynligvis i Alexandria eller av egyptiske glasskunstnere som arbeidet i Roma. Motivene på vasen er hentet fra gresk og romersk mytologi.Portlandvasen har altså en mer enn 150 år lang historie før den ble gravlagt sammen med keiseren.

Tre ganger så lenge - i mer enn 450 år - har Solbergvasen vært i omløp. Det kan en slutte seg til fordi den har blitt reparert med tynne gullbånd som er dekorert med folkevandringstidas dyrestil. Derfor
må Solbergvasen fortsatt ha vært i såpass god stand på begynnelse av 500-tallet at den var verdt å reparere. Men hvem som brakte vasen til Eiker og hvordan den havnet i ei myr, er nok gåter som aldri blir løst.

Solbergvasen oppbevares ved Nasjonalmuseet i Oslo, Portlandvasen ved British Museum i London.

Mer om romersk glass

Kilde Magasinetkunst

 

https://magasinetkunst.no/2016/11/28/romersk-glass-sofistikert-anvendelig/

Rester Solbergvasen.jpg
Portlandvasen.jpg
bottom of page