top of page

Nøstetangens naboer: Haugsund, Hoen og Prestegården

 

Haugsund

Haugsund var ikke det største av tettstedene på Eiker, men det var i ferd med å etablere seg som et sentrum for den lokale administrasjonen. Her ble det holdt tingsamlinger og her bodde lensmannen. Sundstedet var et viktig knutepunkt, med skysstasjon og kroer. Befollkningenbesto av tømmerfløtere, røyerter  og laksefiskere, men også noen håndverekere og arbeidere som var knyttet tils agbrukene på Hoen og Vendelborg. Det var et tettsted i rask vekst.

Hoen-gårdene 

Gårdene Øvre Hoen og Nedre Hoen hadde betydelig jordvei, men først og fremst var disse gårdene blant de mest verdifulle i bygda på grunn av sine øvrige «herligheder». Eier av Øvre Hoen var fra 1751 Jens Hofgaard, kjent trelasthandler og proprietær og mannen som bestilte Hoenspokalen. Mølle- og sagbruksdriften i Hoenselva ble betydelig utvidet i hans tid. Nedre Hoen tilhørte familien Winther. De eide sagbruk og mølle ved Hellefossen, men størst verdi hadde det rike laksfisket under gården. 

 

Eker prestegård

Sognepresten var statens viktigste embetsmann i lokalsamfunnet. Folk hadde regelmessig kontakt med ham gjennom gudstjenester og andre kirkelige handlinger, og kirkebakken var et viktig samlingssted, der offentlige kunngjøringer ble lest og der nyheter ble spredt på folkemunne. Dessuten hadde sognepresten, sammen med kapellan, klokker og andre medhjelpere, ansvar for viktige oppgaver som skole- og fattigvesen. Kirken og prestegården ble dermed et viktig sentrum.

bottom of page