top of page

Wine glass with engraving

STAIN GLASS

Wine glasses were only a small part of production at the Norwegian glass works. Bottles and window glass in periods accounted for approx. 80%. Nevertheless, it is the wine glasses and decanters that we primarily associate with old Norwegian glass. The stemware was made in three sizes, intended for wine, dessert wine and spirits. Ib Olufsen Weyse's catalog from 1763 contains drawings of over 40 different drinking glass models.

GERMAN MODELS

All the glassblowers at the Nøstetangen glassworks before 1755 were from Germany and the majority of the wine glasses from this time have shapes that are also known from German glassworks. They have names such as Perlkelchen, Knopf Kelchen and Dantziger Kelchen and most often have a jointed, baluster-shaped steth. Nøgen Jomfru is a funnel-shaped pointed glass with an air bubble in the stem. The name is a mistranslation from German of Nachte Jungfer which is the name of a crocus-like flower (colchicum).

HL-002

Modell Perl Kelchen Gravert

HL-003

Modell "Perlkelchen". Gravert på klokke med kronet monogram "MSL" og "MN". Høyde 15,5 cm

LFJ-025

Sachisisk form. Pokalens form og sliping er helt lik pokalen med Bergen byvåpen som står i det Historiske museum i Bergen.Foten og stetten er restaurert av Nøstetangen Glass.Det er sannsynlig at Johann Meer har slipt og gravert pokalen.

HL004-1

Modell "Perlkelchen". 1700-tallets andre del. Gravert på klokke "Velkommen første gang og hver gang hidigien IAH SAH"

PHE036-1

Vinglass ”Perl Kelchen Hertz Knopf ” Høyde 19 cm. Weyse katalog fra 1763. Nr. 420.

LFJ006-1

Formed Knap, no. 451. En mindre modell heter Hoffest Desert. Glasset er avbildet i A. Berntsen boken. Under glasset er det risset 296a.

HL013-1

Modell "Viin Glas Formed Knap". 1700-tallet. Høyde 18,0 cm

SNS_003

Dantziger Kelchen.Side 160 Weyses katalog. Høyde 11,5cm

HL012-1

Modell "Dantziger kelchen" Høyde 17cm

SNS_009

Nøgen Jomfru. Ombøyet fotkant. Høyde 19,5cm

SNS-102 (NGM.00003)

Vinglass, modell "nøgen jomfru". Svakt grålig glass. Lang, ujevn luftboble i stetten. Rund, lett hvelvet fotplate med ombøyet fotkant.

NGM.00012 (ØEK-012)

Vinglass, "Perlkelchen"-type. Tilnærmet klart glass. Avsmalnende konisk klokke på balusterformet stett. Høy, hvelvet fot av hessisk type. Avlang luftboble i stettens vulst og syv små luftbobler i bunnen av klokken. Gravert med kronet monogram FRW, omkranset av grener. Delvis bevart forgylling.

PHE-060

Serie av seks stk graverte Nøstetangen Crystal Desert ca.1765, ant. gravert av Johan A. Becker m/ Initialene MB omkranset av rokokkokartusj og krone på toppen. Alle 6 glassene har forskjellige drikkevers på baksiden av glasset

SNS-132 (NGM-00010)

Vinglass, "Perlkelchen"-type. Klart, nærmest fargeløst glass. Avsmalnende konisk klokke på balusterformet stett. Høy, hvelvet fot av hessisk type. Luftboble i stettens vulst og syv små luftbobler i bunnen av klokken. Gravert med kronet monogram FRW, omkranset av grener. Delvis bevart forgylling.

PHE017-1

"Tronhjems brendeviins Spitz Glas" Høyde 14 cm Weyses katalog fra 1763 nr. 468

HL-057

Frimurer glass

SMB-032

Gravert firmurerglass. Vist i boka Hva glassene forteller...og litt til side 229

SMB-014

"Johannes Becker med fod" Hva glassene forteller...og litt til side 234

PHE037-1-2

”Frimurer Brændevins Glas”. OHBS i kartusj og med devise: ”Ærlighed og kierlighed er den største herlighed”. Weyse katalog fra 1763. Nr. 510. Høyde 10,5cm

bottom of page